Wereldreis verzekering niet vergeten

Wereldreis verzekering

Hoppa! Je hebt besloten om op wereldreis te gaan! Maar moet je je nu wel- of niet uitschrijven bij de gemeente en kun je zomaar de zorgverzekering opzeggen? En wat is dan een goed alternatief? Wij hebben het voor je uitgezocht. Maar de regels kunnen zo maar veranderen dus informeer ook bij de verschillende instanties (gemeente, SVB, Zorgverzekering etc) Lekker lang op reis maar wel zorgeloos genieten? Hier zijn onze tips.

Basis Registratie Personen

Zodra je binnen een periode van 12 maanden minimaal 8 maanden in het buitenland verblijft, ben je wettelijk verplicht om je uit te laten schrijven bij de basis registratie personen (BRP). Deze periode hoeft niet perse aaneengesloten te zijn. De Basis Registratie Personen heette voorheen de Gemeentelijke Basis Administratie persoonsgegevens (GBA). Het GBA werd ook wel het bevolkingsregister genoemd.
Uitschrijven uit de BRP kan pas vanaf 5 dagen voor vertrek naar het buitenland. Dit doe je bij de afdeling burgerzaken van jouw gemeente. Daar staan de persoonsgegevens van alle Nederlandse staatsburgers in de BRP. Nadat je bent uitgeschreven uit de BRP in NL ben je niet verplicht om je in het buitenland in te schrijven als woonachtige. Mocht jij je uitschrijven, vraag dan altijd om een bewijs van uitschrijving.

Verzekeringsplichtig

Al je in Nederland woont of werkt, ben je automatisch verzekerd voor de Wet Langdurige Zorg en dus ook voor de Zorg Verzekerings Wet. Het aanhouden of stopzetten is geen eigen keuze maar wordt bepaald door de sociale verzekeringsbank. Zodra je bent uitgeschreven uit de BRP en ontzettend lang op reis gaat (>3 jaar) vervalt in theorie de verplichting voor de WLZ en daarmee ook voor de ZVW.

Alleen je uitschrijving uit het BRP betekend dus niet dat je niet meer verzekeringsplichtig bent. Het uitschrijven bij de gemeente en het vervallen van je verzekeringsplicht staan los van elkaar. Voor mensen met een koopwoning gelden dezelfde regels btw. Ga je op wereldreis voor 1 of 2 jaar? De kans is groot dat je niet onder je zorgverplichting in Nederland uitkomt als het aan de SVB ligt. Zij gaan er namelijk van uit dat je verblijf in het buitenland maar tijdelijk is.

Deze informatie is terug te vinden op de website van de sociale verzekeringsbank en werd telefonisch aan ons bevestigd in februari 2018 door een medewerker van de SVB. Mocht je zelf specifieke vragen hebben rondom je verzekeringsstatus, kun je het beste contact opnemen met met de sociale verzekeringsbank (SVB) en/of je zorgverzekeraar. Leg jouw situatie uit en vertel dat je jouw zorgverzekering wilt opzeggen in verband met een langdurig vertrek naar het buitenland. Informeer ook naar jouw polis en de bijbehorende voorwaarden. Sommige zorgverzekeraars laten je alsnog tot en met het einde van het jaar de premie betalen, ook al emigreer je naar het buitenland.
Maar kunnen wij onze zorgverzekering wel midden in het jaar stopzetten? Als je niet meer zorgverzekeringsplichtig bent, kun (moet!) je de verzekering juist wel tussentijds stopzetten.

Deze 2 website hebben uitgebreide informatie over de verzekeringsplicht:

JoHo
Around The Globe

Wereldreis verzekering

Voordat je bent uitgeschreven bij de gemeente en bij je zorgverzekeraar is het belangrijk om eerst voor een goed alterantief te zorgen. Hierbij moet je denken aan een buitenlandse zorgverzekering of speciale reisverzekering.

Een aantal belangrijke punten om op te letten zijn:

  • Hoe lang geldt de wereldreis verzekering en is er een mogelijkheid om te verlengen?
  • Wat is het maximaal verzekerd bedrag voor je bagage en voor je elektronica?
  • Is er een eigen risico en zo ja hoe hoog is dit?
  • Wat als je onverhoopt terug naar Nederland moet bijvoorbeeld omdat een familielid ernstig ziek is geworden?
  • Heb je werelddekking en zijn er uitzonderingen? Overleg de landen die je wilt bezoeken.
  • Is er dekking voor avontuurlijke activiteiten (denk bijvoorbeeld aan duiken)?

Wij gingen op zoek naar een verzekering waarbij het niet verplicht is om onze Nederlandse zorgverzekering aan te houden. Veel keuze is er niet. Joho OOM, JoHo Special ISIS en Allianz Globetrotter. De eerste viel al snel af want deze is veel te duur. Een aantal belangrijke verschillen van de 2 overblijvers vind je terug in onderstaande tabel.

Allianz GlobetrotterJoHo Special ISIS
RechtsbijstandMax. € 5.000,- voor contractuele geschillen of € 50.000,- voor overige gebeurtenissen.€ 25.000,- (letselschade)
€ 5.000,- (overige schade)
BagageTotaal maximaal: €5000,-
Waarvan kostbaarheden (zoals o.a. foto-, film-, video-, beeld-, geluids-apparatuur, (spel)computers en notebooks) €3500,-
Totaal maximaal: €2500,-
Waarvan kostbaarheden (zoals o.a. foto-, film-, video-, beeld-, geluids-apparatuur, (spel)computers en notebooks) €1500,-
OngevallenBij blijvende invaliditeit € 75.000,-
Bij overlijden € 25.000,-
Bij blijvende invaliditeit € 55.000,-
Bij overlijden € 20.000,-
TandheelkundeMax €250,-Ongeval: €500,-
Geen ongeval: €350,-
OverigGeen leeftijdsdiscriminatie bij GlobetrotterVoor verzekerden vanaf 36 jaar, wordt een toeslag berekend van 10%. Deze verzekering is af te sluiten tot 55 jaar.
Maximale duur2 jaar4 jaar

De kosten

Allianz Globetrotter komt wat ons betreft overduidelijk als winnaar uit de bus! De totale kosten zijn €2129,00 voor twee personen met een looptijd van 2 jaar (=max). Na die 2 jaar heeft JoHo vast wel weer wat nieuws in petto.. Omdat wij lid zijn van JoHo krijgen we 10% korting + €25 cashback. In het totaalbedrag is reeds 10% korting verrekend maar hier moet de cashback actie nog vanaf. Zo komen we uit op €2104,00 voor 2 personen, 24 maanden lang. En die €248,- aan korting dankzij Joho is niet verkeerd! Het volledige bedrag moet wel vooruit betaald worden.

Wereldreis verzekering

Gevolgen

  • Naast de beëindiging van de ZVW-verzekering, ben je ook niet meer AWBZ-verzekerd. Hiervoor kun je ook niet apart (vrijwillig) verzekerd worden. M.a.w., kom je onverhoopt in een ziekenhuis in het buitenland terecht (laten we dat niet hopen) en de verpleging gaat langer duren dan 1 jaar, zal elke Nederlandse verzekeraar de verpleging en verzorging na 365 dagen niet meer betalen. Je valt dan automatisch onder de AWBZ-regeling en daar ben je dus niet mee voor verzekerd.
  • Wanneer jij je uitschrijft bij de BRP en bij je ziektekosten verzekeraar vervallen je rechten op bepaalde toeslagen zoals huurtoeslag, kinderbijslag en zorgtoeslag. Stop ze op tijd zodat je aan het einde van het jaar niet voor verrassingen komt te staan.
  • Voor veel doorlopende verzekeringen (denk bijvoorbeeld aan reis-, uitvaart-, inboedel- en aansprakelijkheidsverzekeringen) is inschrijving in de gemeente een eis. Je dient dit soort verzekeringen zelf stop te zetten. Het feit dat je premie blijft betalen betekent niet dat je aanspraak kunt maken op de verzekering.
  • Voor ieder volledig jaar in het buitenland wordt de opbouw voor jouw AOW gekort met 2%.

Lopende verzekeringen kunnen ongeldig worden doordat je niet ingeschreven staat in Nederland. Informeer tijdig hoe jouw maatschappij daar mee om gaat.

Zwerver

Nadat je bent uitschreven bij de gemeente krijg je de status “zonder vaste woon- of verblijfplaats” en worden je gegevens opgeslagen in Heerlen in de database “registratie niet ingezetenen” (RNI). Geen paniek want je blijft gewoon Nederlander (zelfs als je emigreert) met jouw BSN nummer en Nederlands paspoort als overtuigend bewijs. Je kunt aan de gemeente en de belastingdienst een postadres doorgeven. Een postadres is maar een bepaald aantal maanden geldig. Hoe lang verschilt per gemeente (meestal drie tot zes maanden). Of dit schriftelijk verlengd kan worden, verschilt ook per gemeente. Lees je hier dus goed over in voordat je op reis gaat.

Terug in NL

Mocht je besluiten om terug naar Nederland te gaan is het belangrijk om je zo snel mogelijk weer in te schrijven bij de gemeente. Dit moet binnen 5 dagen na je terugkomst gebeuren. Vervolgens ben je weer AWBZ-verzekerd en dus Zvw-verzekeringsplichtig. Je kunt je vervolgens weer probleemloos aanmelden voor de ZVW (zonder boete). Elke Nederlandse zorgverzekeraar heeft een acceptatieplicht. De verzekering gaat in op de dag dat je weer bent ingeschreven bij de gemeente.

Planning

Wij hebben ons huis verkocht, onze baan opgezegd en hebben geen inkomen meer in Nederland. Onze reis zal voor onbepaalde tijd zijn.
Dit betekend dat wij voor vertrek de volgende zaken moeten regelen:
1. Toetsingsformulier van de SVB indienen. (8 weken voor vertrek). Bij het VGZ werd hier niet om gevraagd maar het CZ vroeg om een toetsingsformulier van de SVB. Beter is om dit online te regelen. Wij hebben ervaren dat als je gaat bellen er elke keer iets anders wordt verteld..
2. Uitschrijven bij de gemeente (BRP). Dit mag pas vanaf 5 dagen voor vertrek (en niet eerder). Vaak moet je dit persoonlijk doen, maar bij sommige gemeentes mag dit ook schriftelijk of digitaal.
3. Zodra wij het toetsingsformulier van de SVB hebben met de bevestiging dat wij geen WLZ verplichting meer hebben, kunnen we hiermee onze zorgverzekering opzeggen (dit kan pas wanneer je bent uitgeschreven bent bij de gemeente)
4. De overweging maken of we ons bijverzekeren bij de SVB voor het opvullen van ons pensioen gat.
5. Onze nieuwe verzekering afsluiten: Allianz Globetrotter Premium.

Wij zijn inmiddels verhuisd van de BRP naar de RNI en volgens de SVB niet meer verzekeringsplichtig voor de WLZ en de ZVW. Prachtig al die afkortingen maar hier zijn de backpacks inmiddels al gepakt. Off we go!


Vaccinaties

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *